Café Millème

25. září 2018

« z 2 »

Kavárnu Millème jsme objevili docela náhodou, když jsme pro další návštěvu Cukroušů hledali cukrárnu poblíž ostrova Štvanice. Sami se zkuste zamyslet, kolik znáte cukráren nedaleko od Florence. Možná Mojecukrářství.cz na Poříčí, kde jsme už byli (naše dojmy tady), nebo Ovocný světozor (u Masaryčky i u Billy na Florenci), ale jinak přeje Petrská čtvrť spíše luxusnějším a cizokrajným podnikům. Zásah jsme zaznamenali až v Klimentské, což je klidná ulice hned za generálním ředitelstvím Českých drah, kde měl Míra shodou okolností kdysi klubovnu svého turistického oddílu. Tento úvod je trochu výpravnější, ale už jdeme k věci. Ještě že má Míra ty Cukrouše, kde se může vypsat!